Υπάρχουν λίγα αυτοκίνητα στο νησί, κυρίως κατοίκων. Ως επί το πλείστον, το οδικό δίκτυο είναι καλό, διευκολύνοντας την κίνηση μεταξύ χωριών και από και προς τις παραλίες.